Magyar Katolikus Lexikon > D > Dezső


Dezső (11. sz.): érsek. - A MA-ban 1062-94: a 4., a semat-ban 1075-93: a 3. kalocsai érs. Békeszerző volt 1064. I. 20: Géza hg. és Salamon kir. között. 1067 k. jelen volt a szászdi monostor alapításánál. Neve szerepel 1075: a garamszentbenedeki monostor alapítólevelén. 1076: Szekszárdon újra békét közvetített. 1091 k. Szt László a kalocsai és a pécsi egyhm. határát eldöntő okl-e említi. Gams szerint 1078: áthelyezték, 1078-†1084/85: esztergomi érs., ami téves azonosítás. - Utóda a kalocsai semat-ban 1094: Fábián, a MA-ban 1095: Albert. 88

Mendlik 1864:78. (3.) (é.n. névtelen és Albert között) - Gams 1873:371. (4.) (1064-[1078?] 1094: kalocsai érs.); 380. (1078-†1084/85: esztergomi érs.) - Balics 1885: 277, 1890:20. (itt pp.) - Pauler I:113. - Schem. Col. 1942:15. (3.) - Udvardy 1991:33. (1064-1090: kalocsai érs.)

Dezső, Desiderius (†1087 k.): megyéspüspök(?). - A MA-ban 1064-87: (haláláig) győri mpp. - 1064. I. 20: Győrött ~ közvetítésével kötött békét Salamon kir. unokatestvérével, Géza hg-gel, aki az orsz. 1/3-át kapta. Knauz szerint esztergomi érs., Katona szerint utóbb kalocsai érs. volt. - Utóda Győrött 1088: Hartvik. 88

Mendlik 1864:69. (é.n.) - Gams 1873:373. (1064-96: pp.) - Balics I:277. - Pauler I:134. (kalocsai érs.) - Schem. Jaur. 1940:6. (4.) (1064-87: győri pp.); 1968:24. (4.) (1064-87: győri pp., utóbb kalocsai érs.)

Dezső (11-12. sz.): megyéspüspök(?). - A MA-ban 1113: csanádi mpp. Újabb összeállítások nem közlik. - Utóda Gamsnál 1114: Beszteréd, a MA-ban 1124: Gergely. 88

Gams 1873:370. (1113?: pp.)

Dezső, Desiderius (†1229): megyéspüspök. - A MA-ban 1199-1201: szebeni prép. és kir. kancellár, 1202-28: csanádi mpp. - Bíráskodásáról több adat van; egy pecsétjét a pannonhalmi levtárban őrzik. Részt vett a IV. lateráni zsin-on és Becket Szt Tamás ereklyéinek átvitelén is. Itáliai útja közben a velenceiek elfogták, mert összetévesztették adósukkal, a váradi pp-kel. Az itebői ktort, ahol hamis pénzt vertek, föloszlatta, s helyére társas kápt-t szervezett. 1224: az esztergomi kápt. érs-ké választotta. ~ idejében alapították Bulcs és Pankota bencés apátságait. 1229: széke üres, utóda 1229: Bulcsú. L.A.

Mendlik 1864:94. (1204-28: pp.) - Gams 1873:370. (1204-28: pp.) - Borovszky I:348. - Juhász I:133, 156. - Schem. Csan. 1980:16. (12.) (1202-29: pp.)