Magyar Katolikus Lexikon > D > Debreceni kódex


Debreceni kódex, 1519: 316 levél terjedelmű, vegyes tartalmú magyar nyelvű kézirat. - Az óbudai klarisszák számára készült, egyik keze azonos a →Simor-kódex, a →Nádor-kódex és a →Nagyszombati kódex másolójáéval. A ~ első része egy csonka prédikáció- és legendagyűjtemény Szt Andrástól (XI. 30.) Gyümölcsoltó Boldogasszonyig (III. 25.), fő forrásai →Temesvári Pelbárt és a →Catalogus sanctorum. Második része példákat, elmélkedéseket és imádságokat tartalmaz, a szerzők közül →Kempis Tamás és Szt Bonaventura ismert. A kódex Erdélyből került Debrecenbe, tulajdonosa a Tiszántúli Református Egyházkerület Könyvtára, jelzete R 524.  - Kiadásai: ~. Kiad. Volf György, Bp., 1882. (Nyelvemléktár 11.) -   ~. Bev. Madas Edit és Reményi Andrea. Bp., 1997. (Régi Magyar Kódexek 21.) M.E.

Horváth Cyrill: Pomerius. Bp., 1894. -.: Középkori legendáink és a Legenda aurea, Bp., 1911. - ItK 1915:1. (Király György: A Margit-legenda és rokonai.); 1926:42. (Timár Kálmán: Adalékok kódexeink forrásaihoz.)