Magyar Katolikus Lexikon > D > Daniélou


Daniélou, Jean, SJ (Neuilly-sur-Seine, Fro., 1905. máj. 14.-Párizs, 1974. máj. 20.): bíboros. - A Sorbonne-on kezdte egyetemi tanulm-ait. 24 é. korában belépett a r-be. 1938: pappá szent. 1944: teol. dr. az Institut Catholique-on, 1945: bölcs. dr. a Sorbonne-on. A kerség eredetét tanította J. Lebreton tanszékén az Institut Catholique-on. Az Études c. folyóir. munk. 1961: a II. Vat. Zsin. szakértője. VI. Pál 1969: bíb-sá kreálta. 1972: a Fr. Tud. Akad. tagja. - ~ a háború után kibontakozó új teol-nak H. de Lubac, H. Bouillard, H. U. von Balthasar, K. Rahner, Y. Congar, M-D. Chenu stb. mellett egyik vezéregyénisége, a zsin. teol-ra is döntő hatással volt. Szorgalmazta a 30-as évek derekán elindított patrisztikai megújulást, uakkor párbeszédet folytatott a legújabb eszmeáramlatokkal (egzisztencializmus, marxizmus). Munkássága különösen a kerség eredete (zsidó kerség) és a tört. teol-ja területén jelentős. Szakíróként mindig gyorsan válaszolt a legidőszerűbb kérdésekre. Élete végén, látva a zsin. utáni progresszizmus túlzásait hagyományosabb, mérsékelt nézeteket vallott. - Fm: Platonisme et théologie mystique. (Nisszai Szt Gergelyről) 1944. - Origène 1948. - Essai sur le mystère de l'histoire. 1953. - Dieu et nous. 1956. - Théologie du judeo-christianisme. 1958. - Approches du Christ. 1960. - Message évangelique et culture héllénistique au II-e et III-e siècles. 1961. - Études d'exéges judeo-chrétienne. 1966. - Et qui est mon prochain? (önéletr. visszaemlékezés, poszthumusz) 1974. - M-ul: Kereszténység és történelem. Vigilia, 1950:525. - A kereszténység és a nem-keresztény vallások. Uo, 1953:171. Sz.F.

Vanzan-Schultz 1978:556. - Valentini, D.: La teologia della storia nel pensiero di J. D. (1970)