Magyar Katolikus Lexikon > D > Döme


Döme József Chysogonus, OFM (Lónya, Hunyad vm., 1910. jan. 19.-): szerzetes testvér. - 1929-ben lépett a r-be 1935: egyszerű, 1939: ünnepélyes fogadalmat tett Medgyesen. 1951. VIII. 20: éjszaka hurcolták el a kőhalmi rh-ból Máriaradánra, majd Désre internálták. 1967: letartóztatták és "gyermekrontás" vádjával 4 é. börtönre ítélték bár a tárgyaláson a szülők a megfélemlítés elenére sem voltak hajlandók tanúskodni ellene. Raboskodott Désen, dolgoztatták Dobrudzsában, a Salcia-szg-en és Brassóban. Rabsága idején kétszer is megbetegedett, megoperálták. Két évi börtön után, mivel munkáját jól végezte, a kiszabott normát 200 %-ra teljesítette, szabadon engedték, Körösbányán helyezkedett el. 1967: ismét letartóztatták, Dévára , nehéz testi munkára hurcolták. 1969: szabadult, Gyulafehérvárra kerül tpgondnoknak. 1994: a körösbányai rh-ban élt.  H.V.K.

Schem. Trans. OFM 1947:30, 84. - S.k.

Döme Károly (Komárom, Komárom vm., 1768. jan. 26.-Pozsony, 1845. máj. 22.): kanonok. - A teol-t Pozsonyban végezte. 1790: pappá szent., s Szabó András szombathelyi pp. szertartója lett. 1793: az Emericanum s-gondnoka, 1794: pref-a. 1800: Izsa plnosa. 1816: Rudnay Sándort elkísérte Erdélybe, ahol tb. knk. lett. 1817: visszatért Pozsonyba, 1818: pozsonyi knk., 1828: az Emericanum rektora. 1831. II. 15: a MTA tb. tagja. - Kazinczy Ferenc budítására kezdett verselni és fordítani. Izsán Baróti Szabó Dáviddal és Pyber Benedekkel volt barátságban. - Fm: A világ nagyjai, féljetek! Ford. ném-ből egy barátját féltő igaz magyar. Nagyszombat, 1792. - A katholika hittudomány. Bossuet Jakab után. Ford. Uo., 1793. - Metastasiusnak egy nehány játék darabjai. Ford. Komárom, 1802. - A keresztény katholika tud. igazsága azon czikkelyekben előadva, melyekért attól a protestánsok és reformátusok elszakadtak. Freindaller Ferenc után. Ford. Nagyszombat, 1814. - Ismét egy-két játék Metastasiusból. Pozsony, 1815. 88

Szinnyei II:1048. - Zelliger 1893:95. - Pallas V:478. - Komárom vm. 1907:304. - KL I:441. - Sziklay 1941:167. - Gulyás VI:196. - MÉL I:395. - MTA tagjai 1975:59.