Magyar Katolikus Lexikon > D > Dés


Dés, v. Szolnok-Doboka vm. (Dej, Ro.): 1. plébánia a v. erdélyi egyhm. belsőszolnoki esp. ker-ében. - 1214: Dees. Tp-át 1310 e. ismeretlen tit. sztelték. Lakói 1564 u. ref-ok lettek. 1712: alapították újra és a ferencesekre bízták.  A tp. főoltárát és szószékét 1730 k. Wassermann Henrik OFM  fr., a Mária-oltárt 1764 k. Schuchbauer Antal faragta. A mai Páduai Szt Antal tp-ot 1914: átépítették. - Anyanyelve 1840: m., rum.; 1940: m., rum., ném. - Filiái 1917: Almáscsáka, Alőr, Alparét, Alsóbogáta, Alsócsobánka, Alsóhagymás, Alsókosály, Antos, Aranymező, Aszó, Bezdédtelek, Buzamező, Csatány, Csernek, Csicsókápolna, Csokmány, Csömény, Csürfalva, Déskörtvélyes, Dióspatak, Döbörcsény, Erdővásárhely, Felsőbogáta, Felsőcsobánka, Felsőkosály, Galgó, Gorbómező, Gorbósalamon, Gyulaszeg, Hegyköz, Horgospataka, Hosszúrév, Kabalapatak, Kackó, Kálna, Kapjon, Kecskés, Kéménye, Kisdoboka, Kishavas, Kiskeresztes, Kiskörtvélyes, Kismező, Kismonostorszeg, Kisnyíres, Kissomkút, Kocsoládfalva, Konkolyfalva, Kornislaka, Kozárvár, Ködmönös, Közfalu, Kőlózna, Kővársolymos, Lemény, Létka, Mánya, Mikeháza, Nagyborszó, Nagykeresztes, Nagylózna, Nagymező, Oláhfodorháza, Oroszmező, Pestes, Pirosd, Pórkerec, Radákszinye, Révkörtvélyes, Révkolostor, Sajgó, Semesnye, Szalonnapatak, Szamoshévíz, Szamossósmező, Szelecske, Szentbenedek, Szóváros, Szurduk, Tálosfalva, Tormapataka, Tótszállás, Tőkepataka, Veck, Zálha, Zápróc. - Lakói 1840: 709 r.k., össz.709; 1940: 3863 r.k., 4706 g.k., 601 g.kel., 174 ev., 6033 ref., 86 unit., 3719 izr., 60 egyéb vall., össz. 19.242. - 2. ágostonos remeték Szt Mária Magdolna-klastroma. ~ É-i részén, a Szamos mellett állt. I. Károly Róbert 1310: elrendelte, hogy minden szekér után, mely ~re sót szállít, 2 db kősót a barátoknak kell adni. 1351: eladták egyik malmukat, hogy 3 kőre járó nagyszamosi malmuk gátját helyreállíthassák. Hunyadi János a ktor orgonistájának évi 50 kősót és 9 rőf posztót utalt ki a ~i kamarától; 1462: Mátyás kir. ezt megerősítette. 1475: a városi plnos hozzájárult, hogy a hívek szabadon gyónhassanak és temetkezhessenek a szerz-ek tp-ában. 1482: Mátyás a barátok szegénysége miatt évi 200 Ft-ot rendelt számukra, azzal a kikötéssel, hogy a konvent legalább 12 szerz-ből álljon, és a m. kir-okért miséket mondjanak. 1516: II. Lajos, 1534: János kir. ezeket megerősítette. A 15. sz. végén a konvent szőlőket és halastavakat birtokolt. 1553: a klastrom már lakatlan. - 3. Ferences konvent. 1701: Apor István br. hívta a szalvatoriánusokat ~re, akik 1711: megérkeztek. 1725: a stefanita prov. része lett. 1718-80: konventot, 1726-30: tp-ot építettek. 1715-1906: el. isk-t tartottak fenn, 1748-tól a pléb-t is vezették. 1908-14: a konventot és a tp-ot is átépítették. **-H.F.

1. Gerecze II:863, 1179. - Schem. Trans. 1913:206. - Aggházy II:67. - Léstyán 2000. II:468. - 2. Kádár II:110. - György 1930. - Fallenbüchl 1943:40. - 3. Szabó 1921:233. - Schem. Steph. 1947:37.