🡰 előző
Magyar Katolikus Lexikon > B > bihari püspökség
következő 🡲

bihari püspökség: Szt István alapította az egri egyházmegyéből, az egyházmegyék sorában a 8.-ként. - Alapítását a történészek az 1020-as évekre teszik, amikor Szt Imre megkapta a bihari →dukátust és kialakult →Bihar vármegye. Ter-e az egri és az erdélyi egyházmegye közé ékelődött. Patrónusa a Bold. Szűz Mária. I. András idején 6 espségből állt: a nyíri (bihari), kalotai és homorogdi espség Bihar, a békési és szeghalmi Békés vm-ben volt, a köleséri Bihar és Zaránd vm-k között volt megosztva. - Székhelyét Szt László 1077 után Bihar helységből a közeli Váradra tette át. →nagyváradi püspökség **

Magyar székesegyházak. Bp., 1989. (Török József: A mo-i egyhm-k tört.)