🡰 előző
Magyar Katolikus Lexikon > B > Bodócs
következő 🡲

Bodócs István (Kecskemét, Pest–Pilis–Solt–Kiskun vm., 1887. jún. 6.–Győr, 1965. jan. 23.): gimn. tanár, fizikus, időjáráskutató. – A kecskeméti pia. kegyesr. gimn. érets., a bpi Tud.egy. 1915: mat-fiz. szakos középisk. tanári okl. szerzett. Eötvös Loránd (1848–1919) mellett csillagász. 1908–18: az ógyallai csillagvizsgáló adjunktusaként a napfoltok, változó csillagok, üstökösök megfigyelésével, fénytani problémákkal foglalkozott. 1917–: a Győri Áll. Felső Leányisk. és Leánygimn. számtan, mértan és szépírás, 1929–44: a Győri Áll. /Révai Főreálisk./Gimn. mat–fiz. tanára. 1925–: a Meteorológiai Int. győri állomását vezette. Ő fedezte föl a mértani fénytan hiberbola tételét. Kecskemét nevének megfejtésére eredeti teóriát dolgozott ki. 1995–: Győrött utcanév őrzi emlékét. – Cikkei: Földr. Közlem. (1912), Természettud Közl. (1912, 1914, 1915: A wolfrámlámpa-gyártás újabb fejlődése. Klny. is; 1917, 1926/27, 30), Math. és Phys. Lpk (1913: 220. Az energia megmaradásának elve és az ejtőgép mozgástüneményei; Klny. is), M. Kultúra (1914), Emlékkv. Kuncz Jenő 70. szül.napjára. ([Győr], 1934: Fehér télben fekete karácsony); Phenologische Mitteilungen (1936–), Győri Hírl. (1938) Hét esztendő. A Győri Kisfaludy Irodalmi Kör 4. évkve. 1934—1940. (Győr, [1941]: Győr éghajlati viszonyainak vázlata, kül. tek. a városfejlesztésre), Fiz. és Kém. Didaktikai Lapok (4. és 8. évf.), Witterungsberichte aus Ungarnban, Meteorológiai Int. évkvei, Élet és Tud. – M: Villamos főző- és fűtőkészülékek. (Gyorsforraló, vasaló és fűtőkályha készítése) Bp. [1925] (Technikai zsebkvtár. 63–68.) – Kisdinamók készítése. Uo., [1927] (Technikai zsebkvtár. 81–90.) ([Új Íny.] [1942]) – A fizika elemei. A gimn. 3., a leánygimn. 4. o. sz. Írta Mattyasovszky Kasszián. 2. jav. kiad. Átd. Uo., 1928. (3. jav. kiad. 1931., új lny. [1939]) – A geometriai fénytan hyperbola-tételének általánosítása változó gyújtótávolságú optikai eszközök esetére. Győr 1928. (Klny. Győri Áll. Leánylíc. ért.) – Mennyiségtan. (Számtan és mértan). A leánygimn. és líc. 2/3. osz. sz. Bp., 1929. (Leányközépisk. mennyiségtani tankvek) – Fizika. 1. r. Középisk. 7. o. sz. Írta Mattyasovszky Kasszián. Átd. Uo., 1930. (SZIT isk. segédkvei) (Új lny. 1939) – Fizika. 2. r. Középisk. 8. o. sz. Írta Mattyasovszky Kasszián. Átd. Uo., 1931. (U. az) 88

Barthos–Csetri 1925:87. – Jámbor 1936:113., 1942:167. – Ker. m. közél. alman. 1940. I:119. – Gulyás III:641. – Kisalföld 1965. I. 26. – M. Nemz. 1965. I. 28. – Népszab. 1965. I. 28. – Népszava 1965. I. 28. – Szolnok Megyei Néplap 1965. I. 28. – Élet és Tud. 1965. I. 31. – Petőfi Népe 1965. I. 31. (Joós Ferenc: ~ emlékezete) – Kecskemét jelesei. Kecskemét, 1968:20. – Kecskeméti életrajzi lex. Kecskemét, 1992:43. – Győri életr. lex. Győr, 2003:49.