🡰 előző
Magyar Katolikus Lexikon > B > Balaton
következő 🡲

Balaton, Balatony, Heves m.: plébánia az egri egyhm. apátfalvi esp. ker-ében. - 1388: Balathon. Tp-át 1332 e. Szt Márton tiszt. sztelték, a mait 1672: építették. Org-ját (1/6 m/r, op. 711.) 1910: az →Angster gyár építette. - A tp. melletti fa harangtoronyban 2 harang van. A nagyobbikat (72 cm átm.) uaz a mester öntötte, aki 1523: a nógrádszakálit, így, bár évszám nincs rajta, ez is a 16. sz. elejéről való. Feliratát többször tévesen értelmezték, és a minuszkula betűkből 1272-t v. 1472-t véltek kiolvasni. Valójában a feliratban az O REX GLORIE VENI CUM PACE (Ó, dicsőség Királya, jöjj békességgel) 3-szor ismétlődik, csak helyhiány miatt a 2. mondat vége összeolvadt a 3. elejével, melyből az o lemaradt a mondat utolsó e betűjével együtt. - Plébánosai: Magyar József, 1789: Thassy Mihály, 1806: Szabó József, 1809: Horváth Imre, 1816: Papp Márton, 1855: Gubka Béla, 1864: Kolmer József, 1870: Gyürky Antal, 1875: Ohács Titusz, 1885: Bodó Károly, 1888: Zsitnyánszky Adolf, 1907: Pogonyi Bernát, 1915: Csetkovics Miklós, 1924: Kádár József, 1932: Frimmer János, 1934: Pacza István, 1947: Varga Sándor, 1953: Halmos Mihály, 1962: Hegyi Lajos, 1980: Pálfalvi József, 1982: Bogyó György SJ. - Lakói 1840: 671 r.k., 7 izr., össz. 678; 1910: 967 r.k., 5 ev., 10 ref., 21 izr., össz. 1003; 1940: 1533 r.k., 2 g.k., 1 g.kel., 1 ev., 14 ref., 10 izr., össz. 1561; 1948: 1553 r.k., össz. 1560 (4 tanerős r.k. ált. isk-ban 218 tanuló); 1983: 1483; 1990: össz. 1394. **

MEN:220. - MJ (tp-a 18-19. sz. késő barokk) - Patay 1982. - Soós I:188.

Balaton János (Doroszló, Bács-Bodrog vm., 1832. jan. 15.-Földeák, 1905. febr. 10.): plébános. - A gimn-ot Kalocsán, Pécsett és Temesvárt, a teol-t uo. végezte. 1858. VII. 20: pappá szent. Dettán, Zichyfalván, Szeged-Rókuson kp., 1861: adm. Boksánbányán, 1862: Orsován, 1863: Versecen és Nyerőn. Szeged-Belvárosban kp., 1866: a temesvári szem. vicerektora, 1871: Kétegyháza, 1879: Csanádapáca plnosa, 1884: sztszéki bíró, 1891: Földeák plnosa. 1860-tól írt cikkeket. - Fm: Igazoló válasz. Röpirat a szegedi közkórházban működő apácák ügyében. Szeged, 1861. - Igazoló válasz a szegedi kat. legényegylet érdekében. Uo., 1864. - Sarlós Boldogassz. és Szt Rozália élete. Énekek és imák. Uo., 1864. - Havi Boldogassz. ünnepének eredete. Uo., 1864. - Róm. zarándok utam. Bp., 1888. 88

Szinnyei I:402. - Egyh. Közl. 1905:7. sz. - Gulyás I:1159. - Schem. Csan. 1902:201. (*jan. 14.)