Magyar Katolikus Lexikon > B > Bávo


Bávo, Szt, eredeti neve Allovin (†Gent, 653): reclusus. - Ker. főnemesi családban született. Fiatalon a haspengaui kerület gr-jává választották, kicsapongó életet élt. Házasságot kötött egy Agletrude nevű előkelő hölggyel, de életmódján nem változtatott. Felesége korai, tragikus halála mélyen megrázta, Flandria pp-e, Szt Amandus rávette az életgyónásra, sőt a vezeklő életmódra. Vagyona egy részét a szegényeknek adta, más részét ktoralapításra fordította. Remeteségbe vonulva az imádságnak és vezeklésnek élt. Szt életének híre elterjedt, tömegesen keresték föl, ezért alkalmasabb búvóhelyet keresett. Választása Szt Amandus egyik alapítására, a róm. kori Castrum Gandavum (ma Gent) romjain épült Szt Péter-ktorra esett. Évekig élt itt teljes visszavonultságban; →reclususként fejezte be életét. A közbenjárására történt csodák ráterelték a figyelmet, honfitársai az egész kk-on át szeretettel őrizték emlékét. A genti és a haarlemi egyhm. ma is patrónusaként tiszteli; ktora közel ezer esztendőn át viselte nevét (Saint-Bavon). Szamárköhögés ellen védő szt. - Ü: okt. 1. - Attrib-ai: dorong, fa, kard, kőszikla, sólyom, szekér, tp-modell, fáklya. **

Schütz III:3. - BS II:982. - Kirschbaum V:344.